ŽIADOSŤ O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA stiahni  TU vzor TU
PRIHLÁŠKA DO KURZU     stiahni  TU vzor TU
DOKLAD O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI   stiahni  TU  
ŽIADOSŤ PRE 17-ROČNÝCH (DOZOR)   stiahni  TU