Kurzy

 

Začiatok skupinového kurzu:  23.2.2024  15.00 hod.

Stále sa môžte prihlásiť do tohto kurzu najneskôr do: 

Dvadsaťsedem rokov na trhu a jedinečná možnosť zliav a výhod (pozri cenník)

 

PONUKA ZA BEZKONKURENČNÉ CENY !!! Tak načo ešte čakať !!!

Kurz prvej pomoci

 

Dĺžka a podmienky na pijatie do kurzu:

- do kurzu môže byť zaradený len účastník, ktorý má vypísanú a podpísanú prihlášku do kurzu a odovzdanú prevádzlovateľovi autoškoly.

- skupinový a individuálny 16-18 týždňov (môže sa predĺžiť v prípade vzniknutých obmedzenía prístupu účastníka)

- rýchlokurz cca 6-8 týždňov (môže sa predĺžiť v prípade vzniknutých obmdzení a prístupu účastníka)

- doškoľovací kurz 1 týždeň (alebo po vzájomnej dohode)

Kurz pre jednotlivcov je možné prispôsobiť konkrétne vašim podmienkam

Kurzy začíname priebežne podľa záujmu účastníkov

Na zahájenie si prineste občiansky preukaz a písacie potreby

Kurz je možné začať aj pred dovŕšením sedemnásteho roku veku

 

PLATBA JE NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA, VÝŠKA SPLÁTOK JE INDIVIDUÁLNA A GARANTOVANÁ DO UKONČENIA KURZU