Novinky

OZNAM

06.05.2020 05:00
 Pri teoretickej príprave je možnosť výuky len dištančnou formou. Skúšky sa môžu vykonávať len v obmedzenom počte 5-účastníkov a 1-skúšobný komisár.  Od 19.12.2020 je pozastavený praktický výcvik. To isté platí o plánovaní skúšok a samotných skúškach a preskúšaniach. Prevádzky autoškôl a...

ZAČIATOK KURZU:

20.01.2020 15:00
Začiatok kurzu: Začiatok februára, presný dátum bude v predstihu uverejnený