Novinky

OZNAM

06.05.2020 05:00
Autoškoly môžu od 19. januára fungovať  po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na...

ZAČIATOK KURZU:

20.01.2020 15:00
Začiatok kurzu: 16.9.2022 o 15.00 hod.