OZNAM

06.05.2020 05:00

Podľa informácií z Prezídia Policajného zboru, Ministerstvo vnútra SR od pondelka 19.4.2021 spúšťa (obnovuje) výkon záverečných skúšok z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla /podrobnosti budú doplnené/

 

Od pondelka 19.4.2021 je možné vykonávať praktický výcvik. Zároveň je možné vykonávať aj teoretický výcvik s obmedzeným počtom účastníkov kurzu

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: negatívny test na coronavirus nie starší ako sedem dní /podrobnosti Podľa uznesenia vlády SR č. 203/2021 (bod B.1. ods. 35)/ vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (respirátor bez výdychového ventilu), - po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,