OZNAM

06.05.2020 05:00

 Pri teoretickej príprave je možnosť výuky len dištančnou formou. Skúšky sa môžu vykonávať len v obmedzenom počte 5-účastníkov a 1-skúšobný komisár. 

Od 19.12.2020 je pozastavený praktický výcvik. To isté platí o plánovaní skúšok a samotných skúškach a preskúšaniach.

Prevádzky autoškôl a iných registrovaných osôb pre vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné: - vodič a inštruktor musia mať vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka), - po každom výcviku vedenia vozidla a výcviku na trenažéri, musí byť interiér vozidla, najmä volant a rýchlostná páka, vydezinfikovaný dezinfekčným prostriedkom,